Великоберезнянська громада

Закарпатська область, Ужгородський район

Інформаційні картки реєстрація речових прав на нерухоме майно

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (5 робочих днів)

За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону України, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк два робочі дні;

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у строк один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у строк 2 години.

 

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

Рахунок для сплати — плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за надання платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012900, р/рахунок одержувача: 31418540700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих днів; 2 робочих дні, 1 робочий день, 2 години

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;

12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників

 

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк два робочі дні;

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк один робочий день;

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк 2 години.

 

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

Рахунок для сплати — плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за надання платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012900, р/рахунок одержувача: 31418540700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих днів; 2 робочих дні, 1 робочий день, 2 години

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;

12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників

 

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За державну реєстрацію обтяжень речових прав справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

Рахунок для сплати — плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за надання платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012900, р/рахунок одержувача: 31418540700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;

12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників

 

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в паперовій формі;

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - отримання інформації, витягу в електронній формі

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за надання інформації. Одержувач: УК у В.Березнянському районі /22012700, р/рахунок одержувача: 31317300741037, Код 22012700, Банк отримувача: ГУДКСУ у Закарпатській області МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати адміністративного збору

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Юридичні особи

4

Платність послуги

Безоплатно  

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

 1. Безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до Закону;
 2. Із заявою про взяття на облік нерухомого майна звернулася неналежна особа, нерухоме майно або його частина розміщені на території, державну реєстрацію прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав;
 3. У Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;
 4. У Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майн ( у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власност).

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку  із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

 1. Органом державної реєстрації прав не проводилася державна реєстрацію прав на відповідний об’єкт нерухомого майна;
 2. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів;
 3. Відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені4
 4. Із заявою звернулася неналежна особа;
 5. Відсутній запис, щодо якого подано заяву;
 6. Документи подані не в повному обсязі.

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

 

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку  з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

 1. Органом державної реєстрації прав не проводилася державна реєстрацію прав на відповідний об’єкт нерухомого майна;
 2. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів;
 3. Відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені4
 4. Із заявою звернулася неналежна особа;
 5. Відсутній запис, щодо якого подано заяву;
 6. Документи подані не в повному обсязі.

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку  з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

Безкоштовно у разі звернення заявника протягом 5 робочих днів з дня надання попередньої адміністративної послуги.

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Рахунок для сплати — адміністративний з6ip за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Одержувач: Великоберезнянська селищна рада /22012600, р/рахунок одержувача: 31417530700038, Код 37321477, Банк отримувача: УК у Великоберезнянському районі МФО 812016

5

Строк надання послуги

Надається у строк, що не перевищує 1 робочий день

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.072004 №1952-VI, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

 1. Органом державної реєстрації прав не проводилася державна реєстрацію прав на відповідний об’єкт нерухомого майна;
 2. Подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом, порядком прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів;
 3. Відповідні зміни до записів Державного реєстру прав уже внесені4
 4. Із заявою звернулася неналежна особа;
 5. Відсутній запис, щодо якого подано заяву;
 6. Документи подані не в повному обсязі.

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

 

 

 

 

Розроблено:                                                                                                    Затверджено:

Державний реєстратор                                                       Голова Великоберезнянської

                                                                                                                  селищної ради

___________Куцик О.М.                                                         ____________Кирлик Б.Ю.

 

03 січня 2018 року

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

1

Назва послуги

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

2

Суб'єкт надання

Великоберезнянська селищна рада

Адреса: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область Контактний телефон: (21-2-83)

3

Категорія отримувача

Фізичні та юридичні особи

4

Платність послуги

Безоплатно

5

Строк надання послуги

У день прийняття заяви

6

Способи отримання результату

Шляхом особистого звернення до Великоберезнянської селищної ради  з метою отримання за бажанням заявника витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі та з метою розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/ua  витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронній формі для доступу до неї заявника з метою перегляду, завантаження і друку

7

Перелік документів для отримання послуги

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

У разі подання заяви заінтересованою особою особисто, така особа крім документа, що посвідчує їі особу подає  картку платника податків (крім випадків коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України)

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал документа, що підтверджує її повноваження.

Документ, що підтверджує про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору)

Рішення суду, що набрало законної сили, про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав.

8

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15)

Постанова Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п)

Підп.8 пункту «б» част.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97вр/page

9

Результат надання

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

10

Підстави для відмови

 1. Органом державної реєстрації прав не проводилася державна реєстрацію прав на відповідний об’єкт нерухомого майна;
 2. Подане рішення суду не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства;
 3. Запис про скасування державної реєстрації прав уже внесено;
 4. Із заявою звернулася неналежна особа;
 5. Відсутній запис, щодо якого подано заяву;
 6. Документи подані не в повному обсязі.

11

Порядок оскарження

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора Великоберезнянської селищної ради, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області або до суду.

12

Де отримати

Адреса:

Великоберезнянська селищна рада

89000, вул.Шевченка, 12, смт Великий Березний, Закарпатська область

Контактний телефон 21-2-83

Розпорядок роботи:

понеділок- п’ятниця

з 08.00 до 17.00

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень