Фото без опису

Актуальна інформація про безоплатну правовову допомогу!

1) Що таке безоплатна правова допомога?

Це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел, відповідно до ст.1 закону України «Про безоплатну правову допомогу».

2) Хто має право на безоплатну правову допомогу?

Право на безоплатну правову допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці чи особи, які потребують додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених законом України «Про безоплатну правову допомогу».

3) Як отримати безоплатну правову допомогу?

Необхідно звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро безоплатної правової допомоги або дистанційно (телефоном чи онлайн).

Мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати правову консультацію під час роботи мобільних та дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги.

Безпосередньо Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою : м. Ужгород, Закарпатська область, вул. Загорська, буд. 51, тел.- 095-489-14-36, 0312-64-15-05, e-mail uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.uz.ua.

Бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходяться за адресою:

- Перечинське бюро правової допомоги: м. Перечин, Ужгородська, 43, e-mail: perechynske@legalaid.uz.ua, тел.: 03145-2-34-57, 068-265-9190.

- Великоберезнянське бюро правової допомоги: смт.Великий Березний, Шевченка, 27, e-mail: velykobereznianske@legalaid.uz.ua, тел.: 03135-2-34-07, 099-727-23-72.

4) Які правові послуги надає система безоплатної правової допомоги?

Вичерпний перелік правових послуг системи надання безоплатної правової допомоги прописано в ст.1 закону України «Про безоплатну правову допомогу», а саме: надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

5) У чому відмінність безоплатної первинної правової допомоги від вторинної?

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг, як:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

3-1) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок;

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

В свою чергу, безоплатна вторинна правова допомога - це:

1) захист; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складення документів процесуального характеру.

6) Хто є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу?

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з ст.14 закону України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України мають такі категорії осіб, як:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;

2-1) внутрішньо переміщені особи;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

2-3) громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

8-1) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;

13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.