Аналіз

впливу регуляторного акту проекту рішення Великоберезнянської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення

зовнішньої реклами на території територіальної громади

смт. Великий Березний»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської    діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту регуляторного акту «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території територіальної громади  смт. Великий Березний».

  1. 1. Цілями регулювання є:

-   Ефективність використання ресурсів територіальної громади  селища Великий Березний.

- Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території селища.

-  Удосконалення організаційного механізму при проведенні робіт стосовно використання та утримання рекламних площ.

2.     Механізми розв’зання проблеми

Проблеми, які зумовили прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються шляхом:

-    встановлення єдиних вимог до розміщення рекламних конструкцій;

-   порядку оформлення, надання та скасування дозволів на розміщення  зовнішньої реклами на території територіальної громади смт. Великий Березний;

-   вимог до здійснення робіт з установки, експлуатації та обслуговування рекламних засобів;

- покладання обов’язків на виконком селищної ради та комунальну службу з  інвентаризації, контролю за розміщенням та експлуатацією  зовнішніх рекламних носіїв.

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття даного рішення дозволить вдосконалити діяльність селищної  ради при вирішенні питань стосовно використання та утримання зовнішньої реклами.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1. Більш  ефективне регулювання  рекламної діяльності  та використання ресурсів територіальної громади селища.

2. Збільшення надходжень до селищного бюджету.

Часові витрати на розробку

проекту рішення

Суб’єкти підприємницької діяльності

1. Удосконалення організаційного механізму стосовно використання та утримання зовнішніх рекламних носіїв.

2.  Спрощення оформлення та внесення змін у дозвільну документацію.

 

 

Витрати, пов’язані з втіленням вимог

Положення, та застосування його

в дію.

 

Населення

1.Підвищення рівня культури рекламної діяльності.

2.Підвищення безпеки життєдіяльності у процесі використання засобів зовнішньої реклами на території селища.

 

 

Відсутні

4.Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення, пов’язане з його прийняттям. Впровадження спеціального нормативно-правового акту у галузі зовнішньої реклами встановлює єдиний законний шлях вирішення проблеми інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбаченні законодавством.

5. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта. 

Строк дії запропонованого акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та інших поважних причин.

6.Показники результативності регуляторного акту.

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

Кількісний показник:

- кількість укладених договорів з суб’єктами господарювання та селищною радою за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних  носіїв.

Якісний показник:

-вдосконалення механізму та дії щодо вирішенні питань стосовно галузі рекламної справи у селищі Великий Березний;

-налагодження стосунків з суб’єктами підприємницької діяльності, задіяних у сфері зовнішньої рекламної діяльності в смт. Великий Березний;

-проведення інвентаризації наявних в селищі носіїв зовнішньої реклами.

7.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності втілення вимог порядку стосовно рекламної діяльності у смт. Великий Березний буде здійснюватись після набрання його чинності.
Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження.

8. Визначення показників регуляторних актів.

       Ефективність регуляторного впливу рішення Великоберезнянської селищної  ради « Про затвердження  Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в смт. Великий Березний»визначатиметься за такими показниками:

 1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території Великоберезнянської селищної  ради;

 2. Загальна кількість рекламоносіїв.

 3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

 4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 5. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами на території Великоберезнянської селищної  ради.

 6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

 7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаного порядку у розміщення зовнішньої реклами на території Великоберезнянської селищної  ради.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

    При проведенні відстеження результативності можуть бути здійснені такі заходи:

 - аналіз даних про надходження плати за користування місцями, які перебувають у комунальної власності;

 - проведення опитувань серед громадян або суб'єктів господарювання;

 - проведення соціологічних досліджень.

      Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту просимо надавати в письмовій формі протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою

смт. Великий Березний, вул.. Шевченка 12 , або на ел. пошту velbereznyj@gmail.com