Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020р.

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету  Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»

 Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»

Регуляторний орган: Великоберезнянська селищна рада.

Розробник: Виконавчий комітет селищної ради

Контактний телефон:  (03135) 2-38-87 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до селищного бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

2. Цілі регулювання

Цілями регулювання є:

  • безумовне виконання норм чинного законодавства;
  • встановлення місцевих податків і зборів;
  • отримання додаткових коштів до селищного бюджету та направлення їх на втілення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

3.1 Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.

3.2 Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік».

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи селищної  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

4. Механізм реалізації мети

Згідно Податкового кодексу України до повноважень селищних рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Великоберезнянської селищної ради.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території селищної   ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік».

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

-   зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;

-   орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Великоберезнянської селищної ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти селищної ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до селищного бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- ставки податку на присадибні земельні ділянки встановлені на рівні минулорічних.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- Запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-  Пільги для фізичних та юридичних осіб надані тільки  відповідно до п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2020 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення селищної  ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

 

Секретар селищної ради                                                                              І.Ю. Івановчик

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Виконавчого комітету щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»

 

 

            Розробник проекту регуляторного акту: Виконвчий комітет Великоберезнянської селищної ради

            1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

            Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

3. Узагальнений висновок:

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»:

відповідає вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Секретар селищної ради                                          І.Ю.Івановчик                                                                                

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»

 

Проект рішення виконавчого  Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік» розроблено  виконавчим комітетом .Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено  на офіційному сайті Великоберезнянської селищної ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються в письмовому вигляді протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу за адресою: 89000, вул. Шевченка, 12, смт Великий Березний, т. (03135)2-38-87, Velbereznyj@gmail.com

 

 

Секретар селищної ради                                                                     І.Ю. Івановчик

Рішення № 35 земельний податок на 2019

Додаток 1 до рішення  № ставки зем податку – копія

Додаток 2 до рішення  №  ставки зем податку

Додаток 3 до рішення № 35 пільга земельного податку

Додаток 4 до рішення №   Положення Про земельний податок 19 рік