ОГОЛОШЕННЯ

про початок обговорення проекту аналітичного звіту

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  відповідно до Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року №170 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 199 від 20.05.2013 та   Наказом Міністерства розвитку  громад та територій №  333 від 14.12.2021,   відділ архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій  Великоберезнянської селищної ради інформує про початок обговорення проекту аналітичного звіту з проведення містобудівного моніторингу територій населених пунктів на території Великоберезнянської селищної ради (смт Великий Березний, села Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендяцька Пастіль, Костева Пастіль), на які розроблені генеральні плани.

Прийом пропозицій та зауважень буде проводитись з 18 грудня 2023 року до 29 грудня 2023 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту аналітичного звіту надсилати на електронну адресу селищної ради:  e-mail: velbereznyj@gmail.com

 

 

                                                                                        

Проєкт аналітичного звіту містобудівного моніторингу територій населених пунктів Великоберезнянської територіальної громади (смт Великий Березний, с. Забрідь, с. Стричава, с. Княгиня, с. Руський Мочар, с. Бегендятська Пастіль, с. Розтока Пастіль, с. Костева Пастіль), на які розроблені генеральні плани

 

Підстави для моніторингу: Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Порядок проведення містобудівного моніторингу, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року №170 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 199 від 20.05.2013 та наказом Міністерства розвитку  громад та територій №  333 від 14.12.2021), наказ начальника відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради від 12.12. 2023 № 01/ 05.1-11

РОЗДІЛ 1. „Топографічний моніторинг”

 

  1. Оновлення баз топографічних даних (оновлення топографічної

основи території)

 

Проектні плани селища Великий Березний та сіл Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль  виконані на основі топографічного знімання у масштабі  1:2000 у 1970-1980 роках, які на даний час не оновлені. Згадані топографічні матеріали виконані у паперовому варіанті.

У 2023 році Великоберезнянською селищною радою виготовлена топографо-геодезична основа в масштабі М 1:10000 території Великоберезнянської територіальної громади (із застосуванням геоінформаційних технологій).

 

  1. Результат моніторингу змін місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних

 

Основними змінами на місцевості, які обґрунтовують необхідність оновлення баз топографічних даних, це забудова території у місцях, які не відображені у наявних топографічних матеріалах, а відповідно – і в генеральних планах. Крім цього, оновлення топографічних даних зумовлене необхідністю переведення растрових даних на цифрові носії у відповідних державних та регіональних стандартах.

 

РОЗДІЛ  2.  „Моніторинг  навколишнього  середовища”

 

2.1. Результати моніторингу стану довкілля, узагальнення обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та умов його використання

Моніторингові спостереження за станом довкілля, зокрема забруднення якості атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту на території у межах населених пунктів окремо не проводилися. Джерела забруднення, які б створювали небезпеку для довкілля, відсутні.  Зони забруднення існуючої АЗС на трасі Львів-Самбір-Ужгород в межах смт Великий Березний, визначені у проектній документації будівництва цієї АЗС та не перевищують нормативних показників.

До природно-ресурсного потенціалу у першу чергу належать ліси, які становлять більше 80 відсотків всієї території громади.

Ліси обслуговуються  ДП «Великоберезнянським лісовим господарством» та «Ужанським національним природним парком» (далі УНПП). Впродовж 2023 року УНПП було виготовлено містобудівну та проектну документацію та встановлено об’єкт природно-заповідного фонду –  купольний дерев’ного будиночка діаметром 9м в смт. Великий Березний, вул. Богдана Хмельницького.

Крім лісів, до заліснених ділянок належать зелені насадження берегових смуг річок, які протікають територіями населених пунктів.

На території Великоберезнянської ТГ побудовані очисні споруди, які потребують модернізації та реконструкції.

2.2. Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки

 

Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки виконує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області відповідно затвердженого переліку потенційно небезпечних об’єктів, та відповідних паспортів цих об’єктів. Головною метою моніторингу є збір, обробка та зберігання інформації про параметри стану потенційно небезпечних об’єктів для прогнозування загроз і динаміки зміни стану об’єктів під впливом природних, техногенних та інших факторів. Узагальнена інформація про моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки концентрується у відділі архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Великоберезнянської селищної ради.

 

2.3. Моніторинг екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення

 

Зазначений моніторинг не проводився, та відповідні спостереження можливо виконати за окремими угодами із спеціалістами підприємствами та фахівцями, які мають повноваження  та досвід роботи.

 

2.4. Моніторинг наявності та площ небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічних затоплення, затоплення паводковими водами, районами імовірних провалів та процесів зсувів, а також динаміки цих процесів

 

Небезпечні зони відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зони катастрофічних затоплень на території населених пунктів громади відсутні. За територією, яка знаходиться у зоні можливого затоплення паводковими водами (вул. В. Наливайка) постійно проводиться спостереження. Активізація проявів негативних процесів у зазначеній зоні відбувається  під час значних опадів.

 

2.5. Моніторинг результатів інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомостей про наявність корисних копалин і підземних вод

 

Інженерні вишукування, зокрема топографічне знімання  території у масштабі М 1:500 та геологічні вишукування виконуються на ділянках, наданих для будівництва громадських будинків під час збору вихідних даних. Вишукування виконуються підприємствами та фахівцями, які отримали відповідні сертифікати.

 Крім цього, топографічне знімання території з прив’язкою до державної геодезичної мережі, виконується під час оформлення землевпорядної документації.

Гідрологічні вишукування не проводились.

На території громади знаходяться мінеральні природо-лікувальні джерела в селах Княгиня, Розтока Пастіль, Бегендяцька Пастіль, Костева Пастіль.

 

2.6. Моніторинг гідрологічних явищ

 

Гідрологічні явища, зокрема, рівень поверхневих вод, шкідливо впливає на частину забудованої території та сільськогосподарські угіддя частини населених пунктів. Лавини та селі на території громади протягом тривалого часу не спостерігалися.

 

2.7. Моніторинг стану здоров’я населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення

 

Шкідливого впливу природного середовища на здоров’я населення не спостерігалося. Територія є сприятлива для розселення у екологічному плані.

 

2.8. Моніторинг наслідків реалізованих рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Шкідливого впливу від реалізованих містобудівних рішень, передбачених генеральними планами населених пунктів, на  довкілля та здоров’я населення не спостерігалося.

 

РОЗДІЛ 3. „Моніторинг використання землі”

 

3.1. Динаміка функціонального використання земель,   додаткових   потреб   у  територіях  різного  функціонального призначення

 

Відповідно до положень генеральних планів території умовно розподілено на наступні функціональні зони:

 • житлова (сельбищна);
 • промислова (виробнича);
 • сільськогосподарська;
 • зелена;
 • транспортна.

Окремий розділ – плану зонування території, у складі генеральних планів не розроблявся. У динаміці функціонального використання території можна виділити тенденцію зростання житлової зони, яка відбувається за рахунок зміни цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у власності громадян.          

Цільове призначення інших земельних ділянок, на яких власниками прийнято рішення будувати об’єкти торгівлі, змінюється  відповідно до вимог чинного законодавства. Підставою таких змін є положення генерального плану та розроблені детальні плани території.

У житловій зоні, громадських центрах, на території всіх населених пунктів в основному проводиться реконструкція об’єктів житлового, рідше –  комерційного призначення, враховуючи цільове призначення земель.

В промисловій зоні земельні ділянки використовуються відповідно до цільового призначення.

До зеленої зони відносяться ліси, які становлять більше 80 відсотків всієї території громади.  

До земель сільськогосподарської зони належать земельні ділянки з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва та введення особистого селянського господарства. Більша частина ділянок перебуває у приватній власності громадян, частину ділянок власники передали в користування фермерському господарству.

 

3.2. Моніторинг додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення

 

Генеральними планами населених пунктів Великий Березний, Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль визначені напрямки розвитку населених пунктів. Генеральні плани населених пунктів виготовлені у 70-80 рр. минулого століття. На сьогоднішній день вони не відповідають містобудівним реаліям сьогодення, тому їх неможливо повністю реалізувати.

 

3.3. Моніторинг надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво

 

Загальна кількість ділянок в громаді, на які оформлено право власності, становить біля 70% від усіх земельних ділянок у межах населених пунктів. Такий малий відсоток пов’язаний з тим, що значна частина земель знаходиться в межах водоохоронної зони. На даний час триває процес оформлення права власності ділянок, які використовуються власниками, і які ще не використали своє право на таке оформлення.

 Частково оформлено право власності або користування на земельні ділянки під автомобільними дорогами державного значення.

Проінвентаризовано землі в селищі  Великий Березний.

Крім цього підлягають інвентаризації землі в інших населених пунктах громади.

У 2023 році всього передано у приватну власність 18 ділянок, з них 18 - для ОЖБ.

 

3.4. Відповідність земельних ділянок, що відводиться, та об’єктів, що будуються, функціональному зонуванню території

 

Всі земельні ділянки, що відводяться для містобудівних потреб, а також об’єкти, що будуються, відповідають функціональному зонуванню.

Будівельні паспорти на забудову земельних ділянок та містобудівні умови  видані відповідно до цільового призначення землі та відповідають положенням  детальних планів.

 

РОЗДІЛ 4.  „Моніторинг  забудови”

  

4.1. Моніторинг надання містобудівних умов та обмежень

 

Містобудівні умови та обмеження (примірники архітектора) надані до створення в  селищній раді структурного підрозділу з питань містобудування з 2021 року, зберігаються у архіві районного архітектора.

Відділом  архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Великоберезнянської селищної ради  у 2023 році видавалися 3 містобудівні умови та обмеження, листи що містобудівні умови і обмеження не надаються – 3.

Відмов у наданні містобудівних умов та обмежень у 2023 році не було. Не розглянутих заяв з питань видачі містобудівних умов і обмежень немає.  Усі містобудівні умови і обмеження створені  та видані  за допомогою єдиної державної електронної системи у галузі будівництва ( ЄДЕССБ).

 

4.2. Моніторинг надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки

Будівельні паспорти забудови земельної ділянки, надані до створення в селищній раді структурного підрозділу з питань містобудування у 2023 році зберігаються у архіві районного архітектора.

Відділом архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Великоберезнянської селищної ради видано  будівельних паспортів забудови земельної ділянки на 4 об’єкти.

Відмов у наданні будівельних паспортів забудови земельної ділянки у 2023 році не було. Нерозглянутих заяв з питань видачі будівельних паспортів забудови земельної ділянки немає.  Усі будівельні паспорти забудови земельної ділянки створені   та видані  за допомогою єдиної державної електронної системи у галузі будівництва ( ЄДЕССБ).

 

4.3. Моніторинг надання технічних умов

 

На території селища знаходиться одне комунальне підприємство КП «Комунал-Сервіс» з питань забезпечення житлово-комунального господарства, яке надає технічні умови.

 

4.4. Моніторинг дозвільних документів у галузі будівництва

 

У структурі сільської ради не утворено окремих підрозділів, до повноважень яких входить реєстрація та видача дозвільних документів у галузі будівництва.

 

РОЗДІЛ 5. Моніторинг демографічної ситуації та розселення

 

Станом на 01 січня 2023 року населення громади становило 9840 осіб. Усе населення проживає у житловій зоні населених пунктів.

Станом на 1 січня 2023 року налічувалося  житлових будинків:

 • смт Великий Березний – 1314;
 • с. Забрідь – 343;
 • с. Стричава  –  82;
 • с. Княгиня  – 84;
 • с. Руський Мочар –57;
 • с. Бегендятська Пастіль –61;
 • с. Розтока Пастіль –93;
 • с. Костева Пастіль –95.

Селище Великий Березний є адміністративним центром територіальної громади. Житловий фонд села складається з житлових будинків садибного типу, які є приватною власністю мешканців села, та багатоквартирних двоповерхових та п‘ятиповерхових житлових будинків.

 Житловий фонд сіл Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль складається з житлових будинків садибного типу, які є приватною власністю мешканців села. Багатоквартирного житла в селі немає.

 

Загальна площа житлових приміщень на території громади становить 108523,1 м2.

Станом на 1 січня 2023 року на квартирному обліку в селищній раді перебуває 41 осіб.

 

РОЗДІЛ 6. Моніторинг соціально-економічної діяльності

На території Великоберезнянської територіальної громади здійснюють свою діяльність 7 промислових підприємств, 1 АЗС, 88 фізичних осіб-підприємців.

Для мобілізації  коштів до  селищного бюджету протягом року посилено контроль за повнотою  сплати платежів до сільського бюджету,  термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація.

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є:

 -   приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та легалізація робочих місць;

-    приховування приватними підприємцями кількості продажу акцизних товарів;

 -   використання земель без оформлення договорів оренди.

 

РОЗДІЛ 7. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності

 

Основним напрямком виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв’язків із суміжними територіальними громадами є напрямки до сусідніх територіальної громади – Костринської та Дубриницько-Малоберезнянської.

Відстань до обласного центру м. Ужгород – 45 км.

Залізнична станція знаходиться в межах селища Великий Березний.

Затори на дорогах с. Забрідь та смт Великий Березний, які розташовані вздовж траси Львів-Самбір-Ужгород не спостерігаються, оскільки в 2021 році в межах даних населених пунктів відбулося відновлення дорожнього покриття. Дороги в інших селах Великоберезнянської територіальної громади                    (с. Стричава, с. Княгиня, с. Руський Мочар, с. Бегендятська Пастіль, с. Розтока Пастіль, с. Костева Пастіль) потребують виконання  капітальних ремонтів та встановлення відповідної дорожньої розмітки і дорожніх знаків.

 

РОЗДІЛ 8. Моніторинг інфраструктури

 

 8.1. Розвиток транспортної інфраструктури

 

Вулично-дорожня мережа населених пунктів громади становить 82 км. Дорожнє покриття вулиць різне та відповідно за протяжністю становлять:

Асфальтобетонне - 50 км;

грунтове – 32 км.

Майже всі вулиці обладнані вуличним освітленням, придорожні канави облаштовані на частині вулиць. Дорожні знаки та дорожня розмітка встановлені на вулицях з інтенсивним рухом.

Вулична мережа та вуличний простір потребує встановлення засобів безбар’єрності.

 

8.2. Розвиток  інженерної  інфраструктури

 

Об’єкти комунальної власності, частина домогосподарств та об’єктів громадського призначення забезпечені централізованим водопостачанням, централізоване каналізування на території громади наявне в селищі Великий Березний, в інших населених пунтах - відсутнє.

Водопостачання  в інших   населених пунктах здійснюється за рахунок каптажних колодязів.

Газопостачанням забезпечені майже всі  домогосподарства та всі об’єкти комунальної власності  селища Великий Березний та села Забрідь.

Електропостачанням забезпечені всі населені пункти громади.

 

8.3. Розвиток загальнодержавної, регіональної та місцевої інфраструктури

 

Роботи щодо розвитку загальнодержавної та регіональної інфраструктури на території громади не проводилися.

На території громади знаходиться один об’єкт житлово-комунального господарства КП «Комунал-Сервіс», який займається вивезенням твердих побутових відходів та доглядом за зеленими насадженнями, створені ОСББ .

 

РОЗДІЛ 9. Моніторинг реалізації містобудівної документації

 

Під час розробки генеральних планів населених пунктів громади заходів щодо реалізації містобудівної документації не було складено. Завдання для підготовки заходів не видавалося.

Містобудівною документацією вищого рівня, зокрема, схемою планування території Закарпатської області, не передбачені проектні рішення для реалізації на території населених пунктів  громади.

Геопросторова інформація  у відповідних базах даних на територію громади не створена.

У 2023 році була розроблена та затверджена Програма « Безбар’єрний простір у Великоберезнянській  селищній громаді на 2023-2027 роки».

 

 

РОЗДІЛ 10. Висновок щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації

 

Сталий розвиток території, як процес якісних змін, повинен бути спрямований на підвищення рівня якості життя та зайнятості населення на основі реалізації комплексу екологічних, соціальних і екологічних заходів державного, регіонального та місцевого рівнів, стабільне соціально-економічне зростання, підвищення ефективності сільської економіки. Основними завданнями сталого розвитку є:

- створення на сільських територіях господарських систем, які саморозвиваються на підставі формування економічного обороту місцевих ресурсів у результаті підвищення економічної активності населення, відродження традиційних та розвиток нових виробництв, розвиток ринкового процесу та відповідних виробничо-збутових зв’язків;

- підвищення привабливості проживання населення на сільських територіях, розвиток житлово-комунального господарства, а саме водопровідно-каналізаційної мережі, вулично-дорожньої мережі, мережі з видалення та утилізації побутових відходів, а також структури цивільного захисту населення;

- розвиток місцевого самоврядування до формування соціально-організованого та відповідального громадянського суспільства.

Зауваження   та  пропозиції  до  проєкту аналітичного  звіту (для  містобудівного  моніторингу містобудівної  документації  на місцевому рівні)  під час громадського обговорення до  селищної ради не надходили.

За результатами містобудівного моніторингу можна зробити висновок:   

положення генеральних планів  смт Великий Березний, сіл Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль не враховують потенціальних можливостей і потреб розвитку населених пунктів на сучасному етапі.

У користуванні генеральними планами, розробленими в 70-ті роки минулого століття виникають труднощі,  оскільки графічна частина виконана на паперовій основі за допомогою растрової графіки, не відповідає нормам та положенням ряду нормативних документів сьогодення.

 Генеральні плани смт. Великий Березний та сіл Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль  необхідно оновити та внести відповідні зміни.

Враховуючи те, що селищною радою прийнято рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку Великоберезнянської територіальної громади, завданням буде визначено розроблення проєктних рішень генерального плану смт Великий Березний - адміністративного центру територіальної громади та розроблення планувальних рішень генеральних планів сіл Забрідь, Стричава, Княгиня, Руський Мочар, Бегендятська Пастіль, Розтока Пастіль, Костева Пастіль .

До затвердження комплексного плану рекомендується використовувати існуючі генеральні плани у частинах, положення яких не суперечать чинному законодавству України та будівельним нормам.