АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про прийняття проекту рішення про затвердження тарифів на вивезення твердих побутових відходів в смт. Великий Берензний»

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.  

              Основними причинами перегляду тарифів на вивезення побутових відходів є те що, діючі тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради від 14.03.2017 року №19 «Про коригування діючих тарифів на послуги по збору та вивезенню ТПВ в смт. Великий Березний», були розраховані комунальним підприємством «Комунал-Сервіс» ще у 2014 році з послідуючим коригуванням . З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, в зв’язку з суттєвими змінами у кількості абонентів, зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, підвищення мінімальної заробітної плати, запровадження сортування ТПВ і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», виникла необхідність встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги» повноваження щодо регулювання тарифів на житлово- комунальні послуги, у т.ч. вивезення та захоронення побутових відходів, що надаються підприємствами незалежно від форми власності, належать органам місцевого самоврядування. Рівень тарифів повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

Комунальним підприємством «Комунал-Сервіс» подано розрахунки тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Ці розрахунки подані до виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради для прийняття відповідного рішення.

2. Мета та цілі регулювання.

З метою вдосконалення роботи з поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населеному пункті, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, стабілізації фінансового стану підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків, створення економічного підґрунтя для переобладнання зношеного обладнання, запроваджується встановлення нових економічно-обгунтованих тарифів на вивіз побутових відходів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

Альтернативним заходом для комунального підприємства могло би бути:

- зменшення тарифів на паливно-мастильні матеріали, основні технологічні матеріали, зменшення заробітної плати - даний варіант можливий лише при умовах прийняття державними структурами відповідних рішень;

  • або одержання дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці встановленого тарифу та фактичної собівартості з урахуванням рівня рентабельності, але фактично це не можливе.

Таким чином, альтернативні методи не можливі, тому вирішення проблеми можливе лише у разі встановлення тарифів на послуги вивозу твердих побутових відходів на запропонованому рівні.

Переваги обраного способу.

Перевагами впровадження проекту регуляторного акта є:

- приведення тарифів на послуги на вивіз ТПВ, що надаються комунальним підприємством «Комунал-Сервіс» до рівня економічно обґрунтованих;

- забезпечення стабільної роботи КП «Комунал-Сервіс»;

- забезпечення своєчасних розрахунків КП «Комунал-Сервіс» за спожиті енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати працівникам;

- закупівля контейнерів, впровадження кращих технологій з метою підвищення якості послуг.

Недоліки обраного способу.

Зростання тарифів для суб’єктів господарювання та населення на вивезення твердих побутових відходів.

Проте, отримання субсидії поширюється на послугу з вивезення твердих побутових відходів після укладання відповідного договору.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

З метою врахування інтересів як мешканців так і комунального підприємства «Комунал-Сервіс» – для розв’язання проблеми забезпечення сталого вивезення побутових відходів з одного боку та поліпшення фінансового стану з другого боку, рішенням виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради здійснюється державне регулювання шляхом затвердження розрахованих КП «Комунал-Сервіс» тарифів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування та рифів на житлово-комунальні послуги».

       Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Комунал-Сервіс» для споживачів усіх форм власності, які складатимуть:

          Вивезення твердих побутових відходів:

       - для населення на одне дворогосподарство – 191,22 грн. / 1 м3 з ПДВ;

       - тариф на послугу з вивезення ТПВ на одну особу в місяць становить –

         20,72 грн. з ПДВ;

       - для бюджетних установ – 227,64 грн. / 1 м3 з ПДВ;

       - для інших споживачів – 227,64 грн. / 1 м3 з ПДВ.

Можливість досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття даного рішення, буде вирішено питання приведення тарифів на послуги на вивіз твердих побутових відходів всіх категорій споживачів до економічно обґрунтованого рівня. Запропоновані тарифи нададуть змогу поліпшити фінансовий стан підприємства, своєчасно сплачувати податки до бюджетів всіх рівнів та енергоносії, забезпечувати працівників належною заробітною платою.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить забезпечити надання своєчасних, безперебійних послуг з вивозу ТПВ за беззбитковими тарифами та можливість розвитку підпримєства.

Базові групи інтересів

Місцева влада:

Вигоди:

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з вивозу ТПВ;

- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг з вивозу ТПВ;

Витрати:

-додаткових витрат не передбачається.

КП «Комунал-Сервіс»:

Вигоди:

- стабільна робота підприємства;

- надання послуг відповідної якості;

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства;

- дотримання вимог чинного законодавства.

Витрати:

  • додаткових витрат не передбачається.

Суб'єкти господарювання та населення:

Вигоди:

- забезпечення стабільного надання послуг з вивозу ТПВ;

     Витрати:

     - збільшення витрат на оплату послуг з вивозу ТПВ.

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- кількість укладених (переоформлених) договорів на вивіз ТПВ;

- загальний обсяг коштів, отриманих від реалізації послуг;

- обсяг коштів, що акумулюється на розвиток підприємства (після всіх необхідних видатків).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення рішення виконавчого комітету селищної ради.

Відстеження результативності буде здійснюватись протягом усього терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради, з метою подальшого вдосконалення рішення.

 

     Секретар селищної ради                                                       І.Ю. Івановчик

 

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 31 жовтня 2018 року № 91

смт.Великий Березний

 

Про прийняття проекту рішення про

затвердження тарифів на вивезення твердих

побутових відходів в смт. Великий Березний

 

         Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пп. 2 п.3 ст. 4, п.5 ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Наказу Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування позиції територіальних громад», розглянувши лист начальника КП «Комунал-Сервіс» Ревай Я.І. від 29.10.2018 року №116, враховуючи подані розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на вивезення твердих побутових відходів по селищу Великий Березний, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити проект рішення про затвердження тарифів на послугу з вивезення 1 м3 твердих побутових відходів в смт. Великий Березний:

- для населення – 191,22 грн. з ПДВ;

- для бюджетних установ – 227,64 грн. з ПДВ;

- для інших категорій споживачів – 227,64 грн. з ПДВ.

          1.1.  Тариф на послугу з вивезення  твердих побутових відходів на одну особу за місяць в смт. Великий Березний, становить: 20,72 грн. з ПДВ.

         2. Секретарю виконавчого комітету провести оприлюднення даного проекту рішення в засобах масової інформації.

         3.  Проект даного рішення внести на затвердження виконавчого комітету селищної ради

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Маркевич Г.М..

 

 

            Селищний голова                                                                           Б.Ю. Кирлик 

Додаток

Додаток

Додаток

Додаток

Додаток

Додаток

Додаток

Додаток