Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021р.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення   Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

 Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

Регуляторний орган: Великоберезнянська селищна рада.

Контактний телефон:  (03135) 23-5-62 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання     

     Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числі  і земельного податку та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

       Земельний податок зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду селищного бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Великоберезнянської селищної територіальної громади.

        Цей регуляторний акт встановлює розмір ставок земельного податку, визначає об’єкти оподаткування, платників податку, пільги зі сплати податку,  та створює передумови для розвитку підприємництва, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

        Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, та з метою зменшення податкового навантаження на суб’єктів оподаткування,  селищна рада розробила проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік», значно зменшивши ставки земельного податку.

          У разі неприйняття рішення про встановлення ставок земельного податку на 2021 рік, плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

        Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

     Таким чином, Великоберезнянська селищна рада, враховуючи пропозиції, та рівень платоспроможності суб’єктів оподаткування, який значно погіршився через пандемію коронавірусу, значно зменшила  ставки земельного податку.

            Враховуючи, вищевикладене, Великоберезнянською селищною радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Великоберезнянської селищної  ради.

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

    Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Великоберезнянської селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

    Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту, оскільки ставки земельних податків, затверджені рішенням селищної   ради №591, від 26 червня 2019, застосовуються лише на 2020 рік.

 

II. Цілі державного регулювання

            Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельних податків  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельних податків  з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельних податків ;

 - забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету земельних податків та зборів;

 - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення        визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної ради ««Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

 

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, земельні податки сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом: плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельних податків  на території селища та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні розміру ставок земельних податків , враховані пропозиції підприємців, та рівень платоспроможності суб’єктів оподаткування, який значно погіршився через пандемію коронавірусу.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок  податків на землю на 2021 рік.

За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в сою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати земельних податків .  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД.

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності           (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2 - цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки   земельні податки  будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення селищної  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельних податків на території селища, відповідне наповнення місцевого бюджету та зменшення податкового навантаження на суб’єкти оподаткування.

 Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників земельних податків .

 Альтернатива  3

1- цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

    

  

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата земельних податків  за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропонованими ставками, які значно понижені, з урахуванням стану платоспроможності суб’єктів оподаткування.   

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Сплата земельних  податків за  ставками, передбаченими Податковим кодексом України: плата за землю буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

  З урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання, який значно погіршився через пандемію коронавірусу, сплата податків призведе до ще більшого погіршення фінансового стану суб’єктів оподаткування.

Додаткове наповнення селищного бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження призведе до занепаду малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення селищного бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  земельних податків  не буде зменшено. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, сплата податків призведе до ще більшого погіршення фінансового стану суб’єктів оподаткування, який значно погіршився через пандемію.

 

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

        

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих земельних податків ,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Великоберезнянської селищної  ради.

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання            визначеної проблеми

Вирішення раніше зазначеної проблеми повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:    розробка проекту рішення Великоберезнянської селищної  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Великоберезнянської селищної  ради;

оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділі І цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів господарювання не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки земельних податків, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Термін дії акту:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо селищна рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення земельних податків на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового  Кодексу, а саме, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

  Показниками результативності запропонованого проекту рішення селищної ради є :

  • Зменшення податкового навантаження на суб’єкті господарювання громади;
  • Стабільні надходження до місцевого бюджету

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акту.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб з обґрунтуванням щодо проекту регуляторного акту приймаються в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення  шляхом  звернень на адресу  розробника:   89000, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 12, Великоберезнянська селищна рада, електронна адреса: velbereznyj@gmail.com

 

 

                         Селищний голова                                             Богдан КИРЛИК

 

 

 

 

 

                       

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»

 

1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

3. Узагальнений висновок:

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік»:

відповідає вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

            Спеціаліст І категорії –

юрисконсульт селищної ради                                                Антон КАЛИНИЧ

 

Рішення проект земля

Додаток1

Додаток2

Додаток3

Додаток4

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

         Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Великоберезнянська селищна  рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Великоберезнянської селищної ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2021 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього.

       Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднені на офіційному сайті Великоберезнянської селищної  ради  https://vberez-rada.gov.ua/

Зауваження та пропозиції з обґрунтуванням від фізичних та юридичних осіб приймаються розробником проектів регуляторних актів до 22 червня 2020 року за адресою: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка 12, Великоберезнянська селищна рада, або за електронною адресою: velbereznyj@gmail.com

 

 

 

    Селищний голова                                                       Богдан КИРЛИК