1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Проте, проблема алкоголізму у селищі на даний час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для громади та суспільства форм та проявів.

До Великоберезнянської селищної ради та її виконавчого комітету надходять звернення громадян селища, громадських організацій та депутатів щодо питання боротьби з алкоголізмом.

Для врегулювання цього питання на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу цих товарів, Верховною радою України надано органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.

В селищі назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання. Тому, селищна рада, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» від 22.03.2018 року №2376-VIII, прийняла проект рішення «Про заборону торгівлі, в межах відповідної адміністративної території,  алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території смт. Великий Березний».

Чинне українське законодавство забороняє також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років.

У багатьох країнах світу обмеження та заборона на продаж алкоголю у нічний час діє поряд із забороною продажу алкоголю у загальнодоступних місцях, його продаж дозволено лише у спеціалізованих магазинах або відділах.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» від 22.03.2018 року №2376-VIIIУ дає можливість органам місцевого самоврядування врегулювати дане питання прийняттям регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій та порядок.

Дане рішення покликане активізувати громаду селища на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового документу. На деякий час можливий супротив з боку приватного бізнесу проти запропонованих обмежень, проте в подальшому вони цілком можуть бути застосовані на практиці.

2.Цілі регулювання

Проект «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території смт. Великий Березний»  розроблено з ціллю:

- впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі селища шляхом обмеження продажу у встановлений час, за віковою та територіальною ознакою;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення селища та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням селища алкогольних напоїв, особливо підлітками та молоддю, потребує негайного впорядкування.

 

2.Заборона реалізації алкогольних напоїв у смт.Великий Березний

Дана альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їх роботи, що викличе значний супротив з їх сторони, а також викличе невдоволення з боку мешканців селища.

3.Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі від 22 до 8.00 години (крім ресторанного господарства).

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом регуляторного акта пропонується встановити обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території смт. Великий Березний. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.

 5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта, розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері профілактики та протидії проявам алкоголізму на території селища.

Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Забезпечення дотримання громадського порядку.

Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.

Підвищення іміджу влади.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства.

В и т р а т и: Втрати пов’язані із можливим зменшенням обсягу продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців.

Сфера інтересів населення селища

В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я,   формування нових ціннісних орієнтацій в різних сферах.  

В и т р а т и: Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв.

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

8.Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість адміністративних правопорушень щодо порушення громадського порядку у стані алкогольного сп’яніння.

2.Кількість скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі.

9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться  статистичні дані, результати перевірок, тощо.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 16.00 год. 10 червня 2018 року письмово за адресою: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка,12, приймальна селищної ради,  тел. 23-3-57, 23-5-62.

 

Cекретар селищної ради                                                        І.Ю. Івановчик

Фото без опису                                                                                                      УКРАЇНА                                                                                       ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ                                           

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХVІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

                                             Р І Ш Е Н Н Я № 393

Від 10 травня 2018 року

смт.Великий Березний

 

Про заборону торгівлі алкогольними,                                                 

слабоалкогольними напоями та                                                                               

пивом (крім безалкогольного)                                                                                   

на території смт. Великий Березний

         Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» від 22.03.2018 року №2376-VIII, статтями 25, 30, 44-1, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою упорядкування торговельної діяльності на території селища, профілактики порушень громадського порядку в нічний час доби, враховуючи численні скарги мешканців громади, селищна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Заборонити на території смт. Великий Березний роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) з 22.00 до 8.00 у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах, магазинах з кафетеріями, за винятком закладів ресторанного господарства.

         2. Зобов’язати власників закладів торгівлі забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) у години визначені даним рішенням.

         3. Рекомендувати Великоберезнянському відділенню поліції Ужгородського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, здійснювати постійний контроль за дотриманням даного рішення у межах власних повноважень.

         4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Великоберезнянської селищної ради та в газеті «Карпатська Зірка».

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Великоберезнянської селищної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності та правопорядку (Пожар Г.І.). 

 

   Селищний голова                                                              Б.Ю. Кирлик

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення Великоберезнянської селищної ради «Про заборону торгівлі алкогольними,                                                 слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території смт. Великий Березний

З метою впорядкування роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом та обмеження щодо їх продажу, усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв», ст.15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» від 22.03.2018 року №2376-VIII, та керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.
Розробником проекту цього рішення є Великоберезнянська селищна рада, яка розташована за адресою: 89000, Закарпатська область, смт. Великий Березний, вул. Шевченка,12, тел. 23-315, тел.5-10-64.
Проект та аналіз впливу регуляторного акта буде опубліковано на офіційному сайті Великоберезнянської селищної ради та в газеті «Карпатська Зірка».               
Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення Великоберезнянської селищної ради  «Про заборону торгівлі алкогольними,                                                 слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території смт. Великий Березний» будуть прийматись протягом місяця з моменту розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Великоберезнянської селищної ради, зауваження та пропозиції просимо надавати в письмовому вигляді за поштовою адресою: смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 12, приймальна селищної ради, телефон тел. 23-3-57, 23-5-62.

 
Секретар селищної ради                                                       І.Ю. Івановчик