АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
Великоберезнянсько селищної ради «Про затвердження Порядку відключення споживачів смт. Великий Березний від мережі водопостачання та водовідведення»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про затвердження Порядку відключення споживачів смт. Великий Березний від мережі водопостачання та водовідведення».

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати

Основною діяльністю КП ««Комунал-Сервіс» є виробництво та надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам смт. Великий Березний. У зв’язку з втратою чинності наказу держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994 року №65 «Про затвердження Правил користування системи комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України» та вступом в силу наказу Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 року №190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», прийняннм Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» залишились неврегульовані деякі питання діяльності  КП «Комунал-Сервіс»:

-  в яких випадках і при яких умовах Виконавець послуг  (КП ««Комунал-Сервіс») має право тимчасово припинити або обмежити подачу води споживачам без попередження?  Випадки припинення подачі води при завчасному попередженні споживача?  За яких умов КП ««Комунал-Сервіс»» має право відключати каналізаційну мережу споживача від системи водовідведення?  Умови та порядок визначення водокористування споживача  як самовільним (безобліковим) та наслідки такого визначення? Приведений в проекті рішення Порядок вирішення не врегульованих питань відповідає діючим нормам у сфері житлово – комунального господарства та не суперечив їм.

2. Цілі прийняття цього рішення:

-  Виконання Закону України «Про житлово – комунальні послуги» -           Приведення Порядку припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж від комунальної системи водовідведення до вимог діючого законодавства;

-  Запровадження ефективного механізму, завдяки якому КП ««Комунал-Сервіс» буде в змозі виконувати обов’язки щодо безперебійної подачі та використання води.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Під час розробки проекту рішення було розглянуто такі альтернативні способи досягнення встановлених цілей:                                                                                                                                    

-  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, при цьому не існує дієвого впливу на боржників, оскільки жоден нормативний акт в сфері надання житлово – комунальних послуг не містить положень, які б повно та чітко регулювали порядок припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж від мереж селища.                                                                                                                                                            

-  Прийняти регуляторний акт для врегулювання прописаних в Порядку питань, який повністю узгоджується із Законом України «Про житлово – комунальні послуги» де чітко визначається, що забезпечення населення житлово – комунальними послугами необхідного рівня та якості відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

4. Механізм та заходи, що пропонуються застосувати для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є прийняття запропонованого Порядку відключення споживачів смт. Великий Березний від мережі водопостачання та водовідведення.

Проводиться інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованого Порядку та врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту будуть реалізовані повноваження надані Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово – комунальні послуги», а припинення подачі води споживачам та відключення їх каналізаційних мереж буде відбуватися у відповідності до єдиного порядку.

Впровадження такого рішення не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

Розробка рішення здійснюється за принципами:                                                                                               

-   Законності;                                                                                                                                      

-   Гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності);

6. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії необмежений. Порядок буде переглядатися  лише в разі зміни законодавства або з об’єктивних причин.

7. Показники результативності регуляторного акту.

Прогнозовані показники запровадження Порядку забезпечать:                                                   

-  відшкодування витрат води КП ««Комунал-Сервіс», які останній зазнає в результаті недбалого ставлення окремих споживачів до своїх обов’язків щодо користування послугами водопостачання та водовідведення;                                                                                 

-  посилить контроль виконавця послуг та споживачів за технічним станом водопровідного та каналізаційного обладнання, які ними використовуються та їм належать;         

-  сприятиме раціональному використанню води, впорядкуванню відносин, що виникають між споживачами послуг та виконавцем послуг.                                                                         

Дія цього рішення поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, що находяться на території смт. Великий Березний.

8. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності  цього регуляторного акта та проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності рішення буде здійснене через рік, після набрання його чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акту будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності цього акта.

            Зауваження та пропозиції надавати протягом місяця з дати оприлюднення регуляторного акту в секретаріат Великоберезнянської селищної ради, за адресою: 
смт. Великий Березний вул. Шевченка, 12.

Додаток
до рішення виконкому

від 20 березня 2019 року №20

Порядок
відключення споживачів від мереж
водопостачання та водовідведення в смт. Великий Березний

Споживач може бути відключеним від  мереж водопостачання та водовідведення  в слідуючих випадках:

1. За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву в КП «Комунал-Сервіс», в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам абонент за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника КП «Комунал-Сервіс» який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує КП «Комунал-Сервіс» за заявою споживача та за його кошти. Від’єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення абонент зобов’язаний розрахуватися з боргами.

При виконанні всього вище наведеного споживач знімається з абонентського обліку в КП «Комунал-Сервіс»

2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання
та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП «Комунал-Сервіс».

При виявленні таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від’єднуються безпосередньо від центральних мереж.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п. 3.3. та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України – за вартість води (в діючих на момент виявлення порушення тарифах), за пропускною спроможністю труби водопровідного вводу при швидкості руху води 2 м/с та дією її повним перерізом за час подачі води на добу згідно графіку подачі води. З такого розрахунку визначається і вартість скиду стоків. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, то про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

Якщо після виявлення порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі КП «Комунал-Сервіс», то відключення від мереж не проводиться.

3. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групі Споживачів), у власності яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі  води або водовідведення Споживач безкоштовно отримує в КП ««Комунал-Сервіс»» технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земляних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або КП ««Комунал-Сервіс»» за заявою споживача та за його кошти.

4. При наявності боргів.

Боргом, при якому абонент може бути відключений від мереж водопостачання та/чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за два і більше місяці користування послугами водопостачання та/чи водовідведення; припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10 – ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до центральних мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надавання послуг. Всі дії зі сторони КП «Комунал-Сервіс» оформляються актами:

№1) акт на відключення від послуг;

№2) акт про умови водокористування в період відключення;

№3) акт на відновлення послуг.

За час, коли Споживач був від’єднаний від центральних мереж, нарахування проводиться згідно з актом №2.

Спірні питання вирішуються в судовому порядку.

5. При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та/чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками підприємства (контролери, відповідальні працівники абонвідділу) та Споживачем, який в акті вказує причини відмови від заключення договору. Якщо споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.