Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про погодження проекту рішення виконавчого комітету для обговорення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в смт. Великий Березний»

          Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 14, статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінетів Міністру України від 01 червня 2011 року № 869, з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», з метою забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про погодження проекту рішення виконавчого комітету для обговорення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в смт. Великий Березний» разом з аналізом регуляторного впливу до рішення.

                      Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконавчим комітетом Великоберезнянської селищної ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 89000, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 12 тел. (2-38-87, 2-35-62 та КП «Комунал-Сервіс» за адресою: смт. Великий Березний вул.Шевченка, 12, або на електрону пошту komunalsberez@gmail.com, тел. 23-3-09.

 

Секретар селищної ради                                                              І.Ю. Івановчик

 

Пояснювальна записка

щодо обгрунтування зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 

       В селищі Великий Березний, у сфері надання комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, виробником і виконавцем таких послуг є комунальне підприємство «Комунал-Сервіс» Великоберезнянської селищної ради (далі КП «Комунал-Сервіс»).

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення були встановлені рішенням виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради від 24.04.2017 р. «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)» та введені в дію з 02.05.2017.

Встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється за такими законодавчо визначеними факторами:

- підвищення з 01.01.2019 розміру мінімальної заробітної плати да 4173 грн. на місяць (у діючому тарифі 3200 грн./міс.), яка є основою при формуванні окладів та тарифних ставок;

- збільшення ціни електроенергії;

- зміни ціни ПММ;

- збільшення фонду оплати праці працівників;

В зв'язку з вище наведеними факторами та з урахуванням того, що з 10.06.2018 вступив в дію новий Закон України «Про житлово-комунальні послуги», яким вводяться нові назви послуг, які надає наше підприємство, а саме: «послуги з централізованого водопостачання та водовідведення», до виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради подані розрахунки нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,

Введення нових тарифів планується з 01.02.2019 року.

 

Порівняльна таблиця факторів за якими здійснюється встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 

Найменування фактору

Діючі тарифи

Нові тарифи

Зміна фактора в натураль-них одиницях

Зміна фактора, %

Ціна електроенергії

1,9488

2,3986

0,4498

23

Розмір мінімальної заробітної плати

3200

4173

973

30

Ціна ПММ

13,33

25,00

11,67

87

Фонд оплати праці (загальний)

744216

964740

220524

30

 

 

Порівняльна таблиця діючих і нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 

Категорія споживачів

Діючі тарифи, грн./м3

нові тарифи, грн./м3

Зміна тарифів, грн./м3

Зміна тарифів, %

Водопостачання

Населення

13,17/14,94

16,12/17,57

2,95/2,63

22

Інші споживачі

17,96

22,00

4,1

22

Водовідведення

Населення

7,72

11,62

4,42

62

Інші споживачі

9,83

16,87

7,04

71

Сумарні тарифи на водопостачання та водовідведення

Населення

20,37/22,14

27,74/29,19

7,37/7,05

36

Інші споживачі

27,79

38,87

11,08

36

 

В зв’язку із вищевикладеним, КП «Комунал-Сервіс» має намір здійснити зміну тарифів, з приводу чого, згідно діючого законодавства, звернувся до Великоберезнянської селищної ради для встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

                      Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконавчим комітетом Великоберезнянської селищної ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 89000, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 12 тел. (2-38-87, 2-35-62 та КП «Комунал-Сервіс» за адресою: смт. Великий Березний вул.Шевченка, 12, або на електрону пошту komunalsberez@gmail.com, тел. 23-3-09.

 

      Секретар селищної ради                                               І.Ю. Івановчик

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради «Про погодження проекту рішення виконавчого комітету для обговорення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в смт. Великий Березний»

Опис проблеми.

З метою забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення підприємством, у відповідності з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим Постановою Кабінетів Міністру України від 01 червня 2011 року № 869  проведено розрахунок тарифів на послуги водопостачання і водовідведення.

Формування тарифів здійснено відповідно до розрахунку тарифів на послуги водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Комунал-Сервіс» Великоберезнянської селищної ради.

Внесено зміни до обсягів окремих витрат, з причин, які не залежать від підприємства, зокрема збільшення окремих податків, розміру  мінімальної заробітної плати,  підвищення цін і тарифів на паливно - енергетичні та інші матеріальні ресурси.

Калькулювання планових витрат, що включені до повної собівартості централізованого водопостачання та водовідведення, здійснено з розрахунку  станом на 01.12.2018 року.

Планування витрат, що включені до повної собівартості здійснено з урахуванням планових витрат з операційної діяльності.

Як наслідок, підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, що негативно впливає на підготовку виробництва, сплату податків, викликає порушення щодо умов виконання колективного договору.

Тому на розгляд громадськості селища виносимо  рішення по встановленню тарифів на послуги централізованого водопостачання. Лише завдяки підвищенню тарифів можливе подальше надання послуг.

Тарифи на послуги.

При затверджені розрахункових тарифів,  комунальне підприємство «Комунал-Сервіс» Великоберезнянської селищної ради зможе стабільно функціонувати та надавати якісні послуги.

Цілі   регулювання.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на послуги у відповідність, що забезпечить:

  • стабільність надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
  • якість послуг:
  • утримання у належному стані засобів виробництва;
  • беззбиткову діяльність підприємства.

Механізм регулювання.

Шляхом застосування тарифів, які передбачені у запропонованому розрахунку, підприємство буде отримувати достатню суму надходжень для забезпечення своєчасної сплати  енергоносіїв, утримання мереж та виплати заробітної плати, своєчасного та повного внесення підприємством платежів до бюджету, внесків до обов’язкових фондів та недопущення заборгованості із заробітної плати.

Рішення про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення буде єдиним документом, відповідно до якого споживачам послуг  буде проводитись нарахування  плати за послуги водопостачання та водовідведення.

Альтернатива.

Надання коммунальному підприємству «Комунал-Сервіс» Великоберезнянської селищної ради дотацій із  селищного бюджету  в повному обсязі на покриття різниці від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат, але у селищному бюджеті такі відшкодування не передбачені в зв’язку з відсутністю відповідних коштів у  бюджеті.

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить вирішення проблем. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

Вигоди та витрати.

1. Сфера інтересів підприємства

Вигоди:

- надання послуг належної якості;

- відновлення основних засобів;

- стабільна робота підприємства.

2. Сфера інтересів споживачів.

Вигоди:

- отримання  послуг водопостачання  на належному рівні.

Витрати:

- збільшення витрат на оплату послуг.

Обґрунтування можливості досягнення цілей.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як значні темпи інфляції, зміни в чинному законодавстві.

Можливість досягнення цілей є цілком реальною у зв'язку з тим, що метою прийняття зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

 

       Секретар селищної ради                                                     І.Ю. Івановчик

 

 

Фото без опису 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

  Від  20 грудня 2018 року № 115                                                                                                                         смт. Великий Березний         

Про погодження проекту рішення  

виконавчого комітету для обговорення                                                                    

«Про встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення                                                                                 

в смт. Великий Березний»

 

            Розглянувши клопотання начальника КП «Комунал-Сервіс» Ревай Я.І., відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 3 пункту 1 статті 7, статей 8, 15 Закону України «Про житлово – комунальні послуги»,  Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2004 року №1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», Наказу  міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 22 березня 2010 року №75, Правилами надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, керуючись підпунктом 1 пункту «а», підпунктом 1, 2 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради

                                               ВИРІШИВ:

 

         1.Погодити проект рішення виконавчого комітету для обговорення «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в смт. Великий Березний».

         2.Запропонувати до розгляду розраховані та запропоновані КП «Комунал-Сервіс» розмір тарифів на послуги по смт. Великий Березний:

- водопостачання – 16,12 грн/куб.м, (в т.ч. ПДВ) для населення приватного сектору смт. Великий Березний;

- водопостачання – 17,57 грн/куб.м, ( в т.ч. ПДВ) для населення багатоповерхових будинків смт. Великий Березний;

- водопостачання  - 22,00 грн/куб.м, (в т.ч. ПДВ) для бюджетних організацій, установ, інших споживачів смт. Великий Березний;

- водовідведення – 11,62 грн/куб.м, (в т.ч. ПДВ) для населення смт. Великий Березний;

- водовідведення  - 16,87 грн/куб.м, (в т.ч. ПДВ) для бюджетних організацій, установ, інших споживачів смт. Великий Березний.

         3.Оприлюднити проект рішення для обговорення щодо встановлення тарифів  на послуги по водопостачанню та водовідведення на офіційному сайті Великоберезнянської селищної ради та у районній газеті «Карпатська Зірка» у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.

                        4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови - Маркевич Г.М.

 

     Селищний голдова                                              Б.Ю. Кирлик