Фото без опису

Великоберезнянська селищна рада
Ужгородського району Закарпатської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту Великоберезнянської селищної ради

Прийом документів до 17.04.2021

 

Вимоги до учасників конкурсу:

На посаду головного спеціаліста-бухгалтера Великоберезнянської селищної ради призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра, вільно володіє державною мовою. Без вимог до стажу роботи. 

Повинен знати: Конституцію України; закони України  „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про державну службу", „Про запобігання  корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління, інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, основи психології, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки,  основні програми роботи на комп’ютері.

Особи котрі відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Великоберезнянської селищної ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4X6см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України „Про запобігання корупції” шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (при його наявності).

 

Особи, які працюють у органі місцевого самоврядування, де оголошено конкурс, і бажають взяти участь, зазначених документів до заяви не додають.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає Великоберезнянська селищна рада. Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад службовців органу місцевого самоврядування, кандидати складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування; у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; в інших випадках установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 12

Відповідальна особа – головний спеціаліст з питань управління персоналом відділу загальної, організаційної роботи, зв’язків з громадськістю,  правового забезпечення та управління персоналом селищної ради Іванцуська Наталія Юріївна.

За додатковою інформацією звертатись за адресою: смт Великий Березний, вул. Шевченка, 12.