Державна реєстрація іншого речового права, похідного від права власності