Фото без опису

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» від 7 червня 2001 року №2493-III, та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»: Великоберезнянська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії - землевпорядника.

Вимоги до кандидатів:  

  • громадянство України;
  •  вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  бакалавра, спеціаліста, магістра;
  •  досвід роботи  за спеціальністю або в органах місцевого самоврядування, державної влади  не менше 2 років.

При проведенні конкурсу здійснюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь в конкурсі ;
  • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • фотокартку розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: смт. Великий Березний вул. Шевченка, 12.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.  

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2)    3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів. (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Склад Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Закону України «Про  службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади (статті 1,2,3).

2.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4.Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 8).

6.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8.Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу  в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття12).

10.Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12.Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 16).

13.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

14.Підстави припинення служби  в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

15.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

     

Перелік питань на перевірку знання земельного законодавства

1. Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.

2. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.

4. Підстави припинення права користування земельними ділянками.

5. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.

6. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.

7. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

8. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.

9. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.

10. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.

11. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.

12. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.

13. Поняття державного земельного кадастру.
14. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.
15. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.