Фото без опису

Великоберезнянська селищна рада
Ужгородського району Закарпатської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

спеціаліста І категорії – землевпорядника відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Великоберезнянської селищної ради

 

Вимоги до учасників конкурсу:

На посаду спеціаліста І категорії – землевпорядника відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Великоберезнянської селищної ради призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: Конституцію України; закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно- правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Особи котрі відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Великоберезнянської селищної ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4X6см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України „Про запобігання корупції” шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (при його наявності).

 

Особи, які працюють у органі місцевого самоврядування, де оголошено конкурс, і бажають взяти участь, зазначених документів до заяви не додають.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надає Великоберезнянська селищна рада. Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад службовців органу місцевого самоврядування, кандидати складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування; у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; в інших випадках установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 12

Відповідальна особа – головний спеціаліст з питань управління персоналом відділу загальної, організаційної роботи, зв’язків з громадськістю,  правового забезпечення та управління персоналом селищної ради Іванцуська Наталія Юріївна.

За додатковою інформацією звертатись за адресою: смт Великий Березний, вул. Шевченка, 12.