Фото без опису

У той час, коли військовослужбовці захищають територіальну цілісність України, їх права за кредитними зобов’язаннями можуть бути порушені банками чи мікрофінансовими компаніями. У таких випадках фінансова освіта та обізнаність є найважливішими елементами для розширення можливостей людей приймати обґрунтовані рішення під час управління своїми особистими фінансами. Детальніше про це розповідає фахівчиня Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Рішко.

Пільги за кредитними зобов’язаннями

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації. Зокрема, за кредитними зобов’язаннями військовослужбовці – з початку і до закінчення особливого періоду, а резервісти та військовозобов’язані – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду мають такі пільги:

звільнення від сплати відсотків за користування кредитом;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами (частина п’ятнадцята статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»).

Тобто військовослужбовці звільняються від сплати штрафних санкцій, відсотків за користування кредитом не лише стосовно до банків, але і небанківських фінансових установ. Зокрема, це можуть бути кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Пільги з погашення основного боргу за кредитною заборгованістю (тіла кредиту) та пільги зі сплати комісій по кредиту – наразі законодавством України не передбачені. Однак, щодо погашення тіла кредиту можна звернутись до банку з письмовою заявою про проведення реструктуризації (пункт 3.3. розділу 3 Рекомендацій щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище, схвалених постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2009 року № 461 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів») та додати документи, що підтверджують проходження військової служби, а також скрутне матеріальне становище заявника (наприклад, довідка про доходи, розмір заробітної плати тощо).

Які документи потрібні для звільнення від штрафів, пені та відсотків

Документами для звільнення військовослужбовців від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом є: військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки, або довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів − витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною (згідно з листом Міністерства оборони України від 21 серпня 2014 року № 322/2/7142). Зазначені документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

Таким чином, для звільнення військовослужбовців від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом необхідно письмово повідомити банк про проходження військової служби та надати підтверджуючі документи.

Що робити, якщо порушені права за кредитними зобов’язаннями

 У разі порушення прав військовослужбовця за кредитними зобов’язаннями необхідно:

  1. Звернутись до банку з вимогою провести звірку зобов’язань та отримати довідку із сумою залишку заборгованості по тілу кредиту, а також процентах, комісіях, штрафах тощо.
  2. Звернутись до банку із заявою про звільнення від сплати процентів, комісій, штрафів за кредитним договором та про надання кредитних канікул.
  3. У разі незадоволення банком зазначених у заяві вимог – звернутись до керівництва банку з аналогічною заявою, у якій навести відомості про попереднє листування з банком.
  4. У разі незадоволення або часткового незадоволення банком зазначених у заяві вимог – звернутись до суду з позовом до банку. У якості заходів забезпечення позову також можна просити суд тимчасово припинити нарахування платежів за кредитним договором.