Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

Великоберезнянська селищна рада повідомляє мешканців селищної ради про початок процедури розроблення проекту «Детального плану території для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ( кладовище ) в межах населеного пункту смт. Великий Березний, вул. Штефаника №125 «б», Ужгородського району, Закарпатської області» та про розміщення 31  березня 2023 року на веб-сайті https://vberez-rada.gov.ua Великоберезнянської селищної ради Закарпатської області Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до даного проекту.

               Бажаючі подати свої пропозиції або ознайомитись з оригіналами документів можуть звернутися до Великоберезнянської селищної ради за адресою:  89000, Закарпатська Ужгородський р-н, смт Великий Березний, вул.Шевченка, буд.12, або  за номером тел.2-38-87, або надіслати листа  на адресу e-mail: velbereznyj@gmail.com  до 17 квітня 2023 р.

               Відповідальна особа: Кухарчук Алла Михайлівна - начальник відділу – головний архітектор відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради

               Селищний голова                                                                     Б.Ю.Кирлик

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Детального плану території для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ( кладовище ) в межах населеного пункту смт. Великий Березний, вул. Штефаника №125 «б», Ужгородського району, Закарпатської області»

ЗАМОВНИК СЕО:

Великоберезнянська селищна рада (ТГ)

           

            Юридична адреса: 89000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,                  смт. Великий Березний, вул. Шевченка, буд. 12, тел.: (03135) 2-38-87,

e-mail https://vberez-rada.gov.ua/

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Документом державного планування, в даному випадку, є детальний план території (далі ДПТ) з метою оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ( кладовище ) в межах населеного пункту смт. Великийй Березний, вул. Штефаника, №125 б, Ужгородського району.

Територія параметрів забудови та функціонального призначення складає 2,3 га (орієнтовно), на території Великоберезнянської селищної ради, з метою формування земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ( кладовище ).

Даний детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, уточнення параметрів забудови земельної ділянки та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня:

Схему планування території Закарпатської області, Стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами:

  • нові діючі нормативні документи містобудівної політики;
  • вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням чіткого зонування.

Розрахунковий період проекту 5 років (до 2028 р.).

Затверджений Великоберезнянською селищною радою Детальний план території являється основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Даний проєкт являється обов'язковим для всіх організацій , що здійснюють забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням території в межах проєкту.

Великоберезнянською          селищною радою прийнято ряд рішень, щодо кладовища:

  • Рішення № 1162 від 03.09.2015 р. № 65 XXXVII Сесії VI скликання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування     будівель     закладів      комунального обслуговування (кладовище) в межах населеного пункту смт. Великий Березний на території Великоберезняиської селищної ради Закарпатської області» відповідно до п.34 ч.І ст26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 92 Земельного кодексу України, Постанови КМУ «Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 року та враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних ресурсів селища про затвердження місця розташування селищного кладовища;
  • Рішення № 65 від 20.09.2006 р. 65 XXXVII Сесії VI скликання надання дозволу на збір матеріалів погодження розташування об’єкту селищного кладовища в смт. В.Березний, вул. Штефаника» згідно вимог до плану земельно-господарського устрою населеного пункту та клопотання територіальної громади селища, щодо розташування об’єкту селищного кладовища на земельній ділянці, яка розташована в смт. Великий Березний, вул. Штефаника, керуючись ст.. 151 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 року № 427 «Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів», ч. 1 п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки (санітарно-захисну зону) від місця розташування кладовища до житлової забудови та інших об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від місця розташування кладовища до житлової забудови та інших об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні;

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

 З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального план території, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

Науковий звіт за результатами санітарно-епідеміологічної експертизи № 22.2/2489 від 10.09.2020 р. та матеріалів і обґрунтування санітарно-захисної зони для кладовища в смт. Великий Березиний

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

- недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

- збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

- запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

- охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

- недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

- розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
  • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
     

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території з метою оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування ( кладовище ) в межах населеного пункту смт. Великийй Березний, вул. Штефаника, №125 б, Ужгородського району подаються до:

Великоберезнянської селищної ради (ТГ)за адресою: 89000, Закарпатська Ужгородський р-н, смт Великий Березний, вул.Шевченка, буд.12.

 

Відповідальна особа: : Кухарчук Алла Михайлівна - начальник відділу – головний архітектор відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради, тел.2-38-87, e-mail: velbereznyj@gmail.com.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 17 квітня 2023 року.

.Заява

Оголошення