Фото без опису

Великоберезнянська селищна рада повідомляє мешканців селищної ради про початок процедури розроблення проекту «Детального плану території для будівництва пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні "Забрідь-Уліч" за межами населеного пункту на території Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району»  та про розміщення 27 листопада 2021 року на веб-сайті vberez-rada.gov.ua  Великоберезнянської селищної ради Закарпатської області Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до даного проекту.

Бажаючі подати свої пропозиції або ознайомитись з оригіналами документів можуть звернутися до Великоберезнянської селищної ради за адресою: : 89000, Закарпатська Ужгородський р-н, смт Великий Березний, вул.Шевченка, буд.12, або  за номером тел.23887, або надіслати листа  на адресу e-mail:   до 13 грудня  2021 р.

Селищний голова                                                                         Б.Ю.Кирлик

Оголошення в дві газети

Редакція Новини Закарпаття Редакція Новини Закарпаття novzak@gmail.com

тел 050-549-83-07

виходить у суботу 27 листопада 2021

Редакція Карпатський Об'єктив Карпатський Об'єктив kobiektiv@gmail.com

тел 050-225-10-26

виходить у четвер  25 листопда 2021

Великоберезнянська селищна рада.   Юридична адреса: 89000, Закарпатська Ужгородський р-н, смт Великий Березний, вул.Шевченка, буд.12, e-mail: velbereznyj@gmail.com

 

З А Я В А
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

«Детального плану території для будівництва пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні "Забрідь-Уліч" за межами населеного пункту на території Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району».

1.Замовник: Великоберезнянська селищна рада.       Юридична адреса: 89000, Закарпатська Ужгородський р-н, смт Великий Березний, вул.Шевченка, буд.12, e-mail: _velbereznyj@gmail.com

 

         2.Вид та основні цілі документа державного планування:

         Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація «Детального плану території для будівництва пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні "Забрідь-Уліч" за межами населеного пункту на території Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району» розробляється згідно рішення Великоберезнянської селищної ради від 30 вересня 2021року та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основна мета детального плану - визначення параметрів забудови та функціонального призначення території загальною площею - 10,0 га (орієнтовно) за межами населеного пункту, на території Великобийганської сільської ради, з метою формування земельної ділянки для розміщення міжнародного пункту пропуску.

 

         3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

         Об’єкт цього дослідження, територія розташована на землях Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району за межами населеного пункту. Площа території проектування - 10 га (орієнтовно).

         ДПТ планується:

– розміщення міжнародного пункту пропуску (вело-пішохідного);

вирішення питань інженерного забезпечення існуючих та проектованих будівель та споруд;

– зміна цільового використання земельних ділянок із можливістю будівництва об'єктів спеціального призначення.

Пункт пропуску буде мати вантажно-пасажирський профіль транспортного потоку з цілодобовим режимом роботи. В пункті пропуску планується здійснення вантажних перевезень автотранспортними засобами без обмеження ваги.

Територія проектування не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

 

         4.Ймовірні наслідки від господарської діяльності

         А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

         У процесі будівництва та експлуатації будівель і споруд, можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме:

 

         Відходи

         Відходи, (будівельне сміття та побутові відходи), що будуть утворюватися під час будівництва та при подальшій плановій експлуатації, слід збирати в контейнери, та вивозити спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.

         У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

         Поверхневі та підземні води

         Дощові води передбачено відводити з території об’єкту по спланованій поверхні до дощеприймальних лотків, і далі в придорожню канаву.

Відведення господарсько-побутових стоків передбачено у закриту внутрішньо майданчикову систему господарсько-побутової каналізації, та їх очистки на запроектованих локальних очисних спорудах. Очищені стоки передбачається зберігати в герметичній ємкості, з повторним використанням для поливу території в літній період.

 

         Ґрунт та надра

         У процесі будівництва та експлуатації водозабірних споруд створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.

          Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.         Проектом планується максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики, під’їзди та доріжки вимостити з елементів ФЕМ.

         Родючий шар ґрунту до виконання будівельних робіт слід зрізати, і перемістити до місць складування для подальшого використання для озеленення території.

 

         Атмосферне повітря

         Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності запроектованих будівель та споруд не передбачається.

         Опалення індивідуальне електричне.

 

         Акустичний вплив    

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе тимчасове додаткове шумове навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

         Світлове, теплове та радіаційне забруднення

         Очікування перерахованих впливів від діяльності запроектованих об'єктів не передбачається.

        

         Флора та фауна

         З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

         Тверде покриття навколо будівель не передбачає знищення рослин чи тварин.

 

         Геологічне середовище

         В період будівельних робіт передбачається об’єм земляних робіт на глибину до 3,0 м.

 

         Технологічні ризики - аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення

         Б) Для територій з природоохоронним статусом:

         Запроектовані будівлі знаходиться на віддалі більше 1.0 км від водного об’єкта, таким чином не має впливу на природоохоронний об’єкт.

         В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

         5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

         Альтернативні земельні ділянки, для розміщення запроектованих будівель, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам не розглядаються.

 

         6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

         Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

         7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

         Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

 

         Заходи щодо пожежної безпеки

         Витримані протипожежні відстані від будівлі до сусідніх об’єктів.

         На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів.

         Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

 

         Захисні заходи цивільної оборони

         Захисні споруди цивільної оборони на території об’єкту проектом не передбачені.

         Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС в Закарпатській  області.

 

         Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів

         Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

  • чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань працівників даних об'єктів і співробітників служби безпеки;
  • підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних та техногенно небезпечних місць;
  • забезпечення всіх працівників засобами індивідуального захисту.

         Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

  • передбачити освітлення в’їзду та прилеглої території в нічний час.
  • передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;
  • збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

 

         Компенсаційні заходи

         На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі, вимоги Закону України  «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

         8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

         Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

         9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати до Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району.

Відповідальна особа: Кухарчук Алла Михайлівна - начальник відділу – головний архітектор відділу архітектури, містобудування, земельних ресурсів, управління комунальною власністю, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради

 

89000, Закарпатська область, Ужгородський р-н, смт.Великий Березний,

вул.Шевченка, буд.12, e-mail: velbereznyj@gmail.com

 

         Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації.